Przejdź do treści

AGS 3721 bezbarwny mat antygraffiti i antyplakat

211.09 1030.98  z VAT

AGS 3721 -Jednoskładnikowy, bezbarwny środek na bazie silanów i siloksanów do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti i plakatami.

SKU: Brak danych Kategoria:

Jednoskładnikowy, bezbarwny środek na bazie silanów i siloksanów do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti i plakatami. Stanowi znakomitą ochronę przed graffiti chłonnych powierzchni mineralnych, jak np. beton, piaskowiec, wapien, AmerBlok, cegła, tynki: cienkowarstwowe, cementowo – wapienne, mozaikowe, a dzięki wyjątkowym właściwościom antyadhezyjnym jest doskonałym zabezpieczeniem przed plakatami i wszelkiego rodzaju naklejkami. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz w temperaturach do minus 5°C. Chroni elewacje przed graffiti, plakatami, innymi zabrudzeniami i wilgocią przez okres 20 lat, umożliwiając w tym czasie wielokrotne, nielimitowane ilościowo (∞) usuwanie graffiti oraz czyszczenie powierzchni, bez konieczności odnawiania powłoki ochronnej. Zawiera filtr UV, utrwalając naturalną kolorystykę pokrytych materiałów. Zachowując dyfuzję pary wodnej, produkt tworzy powłokę konserwująco – hydrofobizującą. Produkt otrzymał Aprobatę Techniczną IBDiM Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

ZUŻYCIE – wartości orientacyjne :

  • powierzchnie słabo nasiąkliwe – jak malowany beton, tynki, itp.
    – około 0,12 – 0,2 l/m2 (łącznie na 2 warstwy)
  • powierzchnie chłonne – porowate – jak piaskowiec, beton, wapień, AmerBlok, tynki, itp.
    – ok. 0,16 – 0,3 l/m2 (2-3 warstwy)
  • do ochrony powierzchni wyłącznie przed plakatami
    – wystarczy aplikacja 1 warstwy o zużyciu około 0,1 l/m2.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed naniesieniem powłoki, powierzchnię należy wyczyścić z wszelkich zabrudzeń, odtłuścić i wysuszyć, a jej struktura powinna być stabilna, bez pęknięć, zarysowań i luźnych frakcji, jak np. mleczko cementowe. Na przygotowaną jak wyżej powierzchnię nanieść preparat  gruntujący AGS 3720, który zapewnia efektywne usuwanie graffiti i zapobiega nadmiernej
penetracji powłoki w podłoże, minimalizując efekt zmiany odcienia elewacji.
Powierzchnia musi być sucha, a jej obszary, które nie podlegają zabezpieczaniu, należy osłonić przed przypadkowym pokryciem. Temperatura otoczenia podczas nakładania i wysychania powłoki nie może być niższa niż minus 5°C, a wilgotność powietrza <95%. Optymalna temperatura otoczenia to 15-25°C.
AGS 3721 można nanosić na położone wcześniej powłoki hydrofobizujące, antykorozyjne, malarskie. Po otwarciu puszki, środek należy wykorzystać w przeciągu kilku tygodni, gdyż wskutek kontaktu z powietrzem ulega utwardzeniu, zaleca się na bieżąco zamykać opakowanie!

NANOSZENIE POWŁOKI

Produkt stosowany w koncentracie – NIE ROZCIEŃCZAĆ!
Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła malarskiego i nanosić przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu natryskowego do
gęstych powłok. W większości przypadków, produkt nakłada się dwukrotnie z zachowaniem ok. 3-4 godzin odstępu pomiędzy warstwami, aplikując drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej.
Powłokę należy nanosić w nieprzerwanym cyklu roboczym, zachowując przy tym szczególną staranność, tak aby pokryć wszystkie pory, szczeliny i niecki w strukturze materiału.
Zaniedbanie tego może spowodować zły efekt przy usuwaniu graffiti!
Ściekające nadwyżki materiału wyrównać pędzlem.

CZAS SCHNIĘCIA

Powłoka wysycha po około 3-4 godzinach i jest odporna przed graffiti. Pełne utwardzenie powłoki następuje po około 8 godzinach.

WYGLĄD NA POWIERZCHNI

Powłoka nadaje powierzchni efekt matowy i jest mniej lub bardziej widoczna, zależnie od rodzaju elewacji. Niektóre materiały mogą nabrać ciemniejszego odcienia lub połysku.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Pędzle i wałki nie nadają się do ponownego użycia, a czyszczenie urządzeń natryskowych przy użyciu ksylenu.

USUWANIE GRAFFITI Z POWŁOKI

Do usuwania graffiti z powłoki AGS 3721, można stosować:
  · delikatną szczotkę z czystą, zimną wodą,
  · myjkę ciśnieniową z zimną wodą o ciśnieniu max 70 bar,
  · optymalną metodą jest użycie myjki ciśnieniowej z ciepłą wodą o temperaturze max 50°C i ciśnieniu max 60 bar.

Usuwane graffiti w sposób przedstawiony powyżej zapewnia nienaruszenie powłoki, która po czyszczeniu nadal spełnia swoje właściwości ochronne i nie wymaga odnawiania.
Uwaga: użycie wyższej temperatury wody lub wyższego ciśnienia może spowodować uszkodzenie powłoki!

USUWANIE PLAKATÓW I NAKLEJEK Z POWŁOKI

Z uwagi na wyjątkowe właściwości antyadhezyjne, przyklejenie do powłoki naklejek, taśm klejących, wlepek jest niemożliwe.
W przypadku typowych plakatów ogłoszeniowych, mocowanych za pomocą klejów, możliwe jest ich przyklejenie, jednak usuwanie odbywa się poprzez samoczynne odspojenie, wskutek oddziaływania wiatru i deszczu. Można je wcześniej zlikwidować poprzez ręczne oderwanie lub używając myjki ciśnieniowej z zimną wodą, o ciśnieniu max 70 bar. Po usunięciu plakatów, powłoka nie wymaga odnawiania.

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Trwałość użytkowa min. 12 m-c. Po otwarciu puszki, środek należy wykorzystać w przeciągu kilku tygodni.

UWAGI OGÓLNE

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora

Waga 5 kg
Deklarowana wydajność (m2/l)

0,06-0,12L/m2

Funkcje

antygraffiti

Opakowanie

baniak

Pojemność(l/kg)

1l, 5l

Postać

płynna

Przeznaczenie

do betonu, do granitu, do piaskowca, do trawertynu, tynki, wapień

Marka

AGS

logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.