Przejdź do treści

Usuwanie graffiti WARSZAWA oraz ochrona elewacji przed graffiti

Zastosowanie powłoki ochronnej daje 100% gwarancji na to, że w razie zabrudzenia powierzchni w sposób łatwy i szybki graffiti zostanie usunięte.

Dzięki zastosowaniu naszej technologii, usunięcie graffiti możliwe jest praktycznie z każdej powierzchni niezabezpieczonej w sposób nienaruszający podłoża, na którym zostało namalowane.

Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej

Do zmycie pomalowanej, ale wcześniej zabezpieczonej powierzchni, używa się gorącej wody (powyżej 90oC)  pod ciśnieniem.

Usuwanie graffiti WARSZAWA oraz ochrona elewacji przed graffiti

Usuwanie oraz ochrona elewacji przed graffiti zabezpieczenie powierzchni przed graffiti to jedna z głównych usług naszej firmy, którą możemy podzielić na: usuwanie graffiti z powierzchni niezabezpieczonej oraz zmywanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej. Usługę wykonujemy przy zastosowaniu najnowszych technologii, używając sprzętu najwyższej jakości. Wszystkie potrzebne artykuły do zabezpieczenia przed graffiti i usuwania graffiti kupisz w naszym sklepie

Usuwanie graffiti WARSZAWA z powierzchni niezabezpieczonej

Dzięki zastosowaniu naszej technologii, usunięcie graffiti możliwe jest praktycznie z każdej powierzchni niezabezpieczonej, w każdych warunkach atmosferycznych, bez użycia mediów zewnętrznych, a co najważniejsze w sposób nienaruszający podłoża, na którym zostało namalowane. Czyszczenie powierzchni odbywa się w sposób mechaniczny lub chemiczny, bądź poprzez zastosowanie obydwu metod. Zmywanie graffiti z powierzchni niezabezpieczonej przynosi oczekiwane efekty, lecz powinno być stosowane jako działanie doraźne, ponieważ zbyt częste stosowanie wpływa destrukcyjnie  na stosowana powierzchnię. Metodę tą, należy potraktować jako wstępny etap przygotowujący do nałożenia powłoki antygraffiti, której zastosowanie daje 100% pewności na usunięcie bohomazów. Technologia antygraffiti system pozwala także na usunięcie innych zabrudzeń takich jak sadza pochodząca z kominów, rdza, kurz, glony, mchy, wykwity i inne. 

Forum znajdziesz tu

System antygraffiti można zastosować do: powierzchni twardych: blacha, stal, ekrany akustyczne, wagony kolejowe, autobusy, tramwaje

  • powierzchnie gładkie, delikatne: laminaty, szkło, lamperie, znaki drogowe, znaki reklamowe
  • powierzchnie kamienne: marmur, granit, klinkier
  • powierzchnie porowate, delikatne: tynki cementowo-wapienne wykończone farbami elewacyjnymi, termoizolacyjne wyprawy tynkowe

 Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej

Do zmycie pomalowanej, ale wcześniej zabezpieczonej powierzchni, używa się gorącej wody (powyżej 90oC)  pod ciśnieniem. Zabezpieczenie ulega rozmiękczeniu, a ciśnienie wodne odrywa je wraz z graffiti od powierzchni. Najpierw, jednak należy zastosować  na danym obszarze elewacji, powłokę antygraffiti. Należy pamiętać o tym, aby po usunięciu, odnowić warstwę ochronną w miejscu przeprowadzonego czyszczenia.

Główne zalety tej metody to atrakcyjna cena względem usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonej oraz bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni. 

Powłoki antygraffiti

Zastosowanie powłoki ochronnej daje 100% gwarancji na to, że w razie zabrudzenia powierzchni, w sposób łatwy i szybki graffiti zostanie usunięte.

Zabezpieczenie podłoża polega na użyciu preparatów, nakładanych metoda natryskową. Dzięki temu tworzy się trwała i niewidoczna powłoka ochronna, która jest izolatorem od farb, markerów i brudu.

Wyróżniamy dwa rodzaje powłok:

  • Trwałe

Zabezpieczenie trwale polega na trwałym naniesienie preparatu zabezpieczającego. Zmycie graffiti z tego rodzaju powłoki, nie wymaga odnowienia zabezpieczenia a jej trwałość to 7 lat. Ta metoda znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w miejscach o podwyższonym ryzyku powstania bohomazów takich jak pociągi, dworce kolejowe, centra handlowe, bloki. Główną zaletą użycia tej metody jest brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ponownym zabezpieczeniem elewacji.

Tracone 

Zabezpieczenie tracone polega także na użyciu specjalistycznego preparatu, który po zmyciu graffiti należy nanieść ponownie. Dzięki takiej możliwości zmycia zabezpieczenia, powłoka ta znajduje zastosowanie na obiektach zabytkowych,  w myśl podstawowej zasady konserwatorskiej o konieczności odwracalności procesu. Metoda ta jest także tańsza od zabezpieczenia trwałego, ponieważ środki tracone są mniej kosztowne. 

logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.