Przejdź do treści
19%

CTS VBE-1 impregnat do betonu oryginalny kolor

42.71 150.00  z VAT

Impregnat do betonu VBE-1 zachowuje oryginalny kolor do impregnacji betonowych elementów łupanych.

logo cts chemistry

Impregnat do betonu VBE-1 – zachowuje oryginalny kolor betonu.

Impregnat do betonu VBe-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru podłoża. VBe-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych betonowych elementów łupanych. Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.
 
 

Przeznaczenie i właściwości:

 • Wodny, hydrofobizujący,  niezmieniający koloru podłoża oraz niezwiększający jego śliskości preparat impregnujący na bazie siloksanów.
 • Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży wykonanych z betonowych elementów łupanych.
 • Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
 • Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych.
 • Odporny na alkalia.
 • Trwały – odporny na działanie promieni UV.
 • Bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża.
 • Charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków.
 • Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.

Rezultat:

 • Obniża nasiąkliwość podłoża
 • Zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity
 • Zachowuje i utrwala oryginalny kolor betonu

Obszary zastosowań:

 • Impregnacja betonowych elementów łupanych.
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przygotowanie podłoża zastosowań:

1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania.

2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich.

3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie.

4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji.

5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia:

Impregnat VBE–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

 1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.
 2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę. 
 3. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
 4. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
 5. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu, próby reakcji podłoża na preparat.

Uwagi i zalecenia:

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem.
Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.
Chronić przed dziećmi.
VBE-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

Zawiera:

 Substancję konserwującą:
2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Dane techniczne:

Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Zapach: neutralny
Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach
Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/
Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m]
Odporność na alkalia – mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 %
Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579

Zużycie:

W zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 litr wystarcza na ok. 5-11 m2.
Temperatura stosowania : od +5℃ do +30℃.

Dostępne opakowania:

 • 1L
 • 5L

Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5℃ i <+30℃ w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta.
Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0℃

 

 

Waga 1 kg
Kod producenta

3915-74166

Czas schnięcia (h)

5-6

Deklarowana wydajność (m2/l)

5-11m2/1L

Funkcje

obniża nasiąkliwość podłoża, odporne na promienie UV, wodoszczelny, zachowuje i utrwala oryginalny kolor betonu, zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity

Kolor producenta

mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny

Opakowanie

Inne

Pojemność(l/kg)

1l, 5l

Przeznaczenie

do betonowych elementów łupanych

Marka

CTS Chemistry

logo cts chemistry
logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.