• Gęstość wyrobu: ok. 1,1 kg/dm³ 
  • Odczyn pH: ok. 7 
  • Zapach: charakterystyczny 
  • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny – dający efekt mokrego podłoża, transparentny 
  • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
  • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
  • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
  • Odporność na alkalia – mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
  • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
  •  Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża , mierzone wg EN 13579