Przejdź do treści

CTS C-11D zmywacz – czyszczenie dachówki

41.00  z VAT

Zmywacz C-11D jest środkiem myjącym przeznaczonym do ręcznego i mechanicznego czyszczenia dachówek ceramicznych i betonowych.

logo cts chemistry

Zmywacz – Czyszczenie dachówki C-11D 

To zasadowy preparat, wykonany na bazie wyselekcjonowanych dodatków organicznych i nieorganicznych, do usuwania wieloletnich zabrudzeń mineralnych i organicznych pochodzenia tłuszczowego, sadzy, glonów, grzybów, mchów, wosku, spadzi, śladów po liściach.
Zmywacz C-11D jest środkiem myjącym przeznaczonym do ręcznego i mechanicznego czyszczenia dachówek ceramicznych i betonowych.
Lekko pieniący. Do stosowania na nowych i starych powierzchniach.

Sposób użycia Zmywacz – czyszczenie dachówki CTS C-11D.
Z uwagi na różnorodność materiałową powierzchni poddawanych czyszczeniu, należy przed przystąpieniem do czyszczenia wykonać próbę w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić czy nie dochodzi do niepożądanej reakcji np. przebarwienia.
Myta powierzchnia nie może być nagrzana. Najlepiej myć dachówkę rano lub wieczorem.

A. Mycie ręczne.
Przygotowany roztwór o wybranym stężeniu, należy nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza ręcznego, pianownicy, szczotki lub mopa. Następnie po upływie około 15-20 minut, należy zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem. Małe powierzchnie można zmywać szczotką o średnio twardym włosiu i spłukać wodą.
W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności.
1. Mycie ręczne ( opryskiwacze, pianownice, szczotki, mopy, itp. )
b/ lekkie zabrudzenia – 30-50 ml na 1 litr wody
c/ średnie zabrudzenia – 80-100 ml na 1 litr wody
d/ silne zabrudzenia – 200-300 ml na 1 litr wody
2. Mycie ciśnieniowe ( myjki ciśnieniowe ) – 10-20 ml na 1 litr wody

Uwagi i zalecenia:
Zmywacz – czyszczenie dachówki CTS C-11D – Preparat w formie koncentratu.
Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki.
Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary i rękawice ochronne.
Nie dopuszcza się kontaktu Zmywacza C-11D z materiałami nie odpornymi na działanie zasad.
Drażniący skórę i oczy. Dłuższy kontakt z preparatem może spowodować uszkodzenie oczu/skóry.
Chronić przed dziećmi.

Produkt zawiera:
Alkohole, C12–15, etoksylowane, propan-2-ol, wodorotlenek sodu.

Dane techniczne:
– wodny, bezbarwny roztwór
– gęstość ok. 1 kg/dm3
– pH koncentratu ok. 11,5
– pH cieczy roboczej ok. 9-10
– zapach charakterystyczny dla detergentów

Termin przydatności:
Okres przydatności: preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych
opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 30 °C. Chronić przed
przegrzaniem. Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.
Data wydania:
03-03-2022. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność

Waga Brak danych
Deklarowana wydajność (m2/l)

50-300ml/l

Pojemność(l/kg)

1l, 5l

Przeznaczenie

do dachówek

Marka

CTS Chemistry

logo cts chemistry
logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.