Przejdź do treści

ARDEX K80 Przemysłowa masa wyrównująca 25kg

315.00  z VAT

Produkt dostępny na zamówienie

ARDEX K80 Przemysłowa masa wyrównująca 25kg

Informacje ARDEX K 80

Na bazie cementu, wykorzystuje efekt ARDURAPID®. Wykonywanie powierzchni użytkowych w obiektach gospodarczych i przemysłowych. Do wylewania warstw o grubości od 5 do 50 mm. Wyrównywanie i niwelowanie podłoży betonowych.
Do stosowania wewnątrz.
Samowygładzająca, bez tendencji do tworzenia rys nawet przy bardzo dużej grubości. Może być podawana pompą. Możliwość obciążania ruchem pieszym i układania następnych warstw w krótkim czasie po wylaniu.
Zakres zastosowania:
Jako powierzchnia użytkowa w:
-piwnicach, warsztatach, sieniach, poddaszach, pomieszczeniach magazynowych, składach
Wyrównywanie i niwelowanie podłoży:
-betonowych, jastrychów cementowych, jastrychów o spoiwie wapiennym, okładzin z płytek i płyt oraz innych nośnych podłoży
Wykonywanie powierzchni pod okładziny z płytek, kamienia naturalnego oraz inne okładziny podłogowe.
Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Dane Techniczne ARDEX K 80

Proporcje mieszania: około 4,75-5,0 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2,0 kg/l
Zużycie materiału: około 1,65 kg na m2/mm
Czas pracy (20°C): około 30 min
Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): po około 2 godz.
Gotowość do układania warstw wierzchnich (20°C): okładziny paroprzepuszczalne po około 1 dniu, wykładziny szczelne po 1 dniu do 10 mm, po 3 dniach do 30 mm, po 7 dniach do 50 mm
Wytrzymałość na ściskanie:
po 1 dniu około 14 N/mm2,
po 7 dniach około 20 N/mm2,
po 28 dniach około 32 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
po 1 dniu około 3,8 N/mm2,
po 7 dniach około 5,8 N/mm2,
po 28 dniach około 9,0 N/mm2
Twardość mierzona kulką:
po 1 dniu około 60 N/mm2,
po 7 dniach około 65 N/mm2,
po 28 dniach około 90 N/mm2
Odporność na obciążenia skupione (wózki na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu około 12 miesięcy.

Marka

ARDEX

logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.