Przejdź do treści
23%

CTS HG-2 impregnat do granitu płomieniowanego

47.90 192.00  z VAT

Impregnat do granitu płomieniowanego HG-2 efekt mokrego kamienia, zabezpiecza przed działaniem wody, odporny na działanie płomieni UV

logo cts chemistry

Impregnat do granitu płomieniowanego HG-2

Impregnat do granitu płomieniowanego HG-2 to wodny, hydrofobizujący preparat, zmieniający kolor powierzchni – efekt mokrego kamienia oraz niezwiększający jego śliskości.

HG-2 wykonany jest na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży posadzek wykonanych z granitu płomieniowanego (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji).

Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy.

Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych.

Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.

Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przeznaczenie

 • Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży z granitu płomieniowanego (trwały i silny efekt roszenia – hudrofobizacji).
 • Zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych (poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy).
 • Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych.

Obszar zastosowań

 • impregnacja posadzek z granitu płomieniowanego
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

Rezultat

 • Mocno obniża nasiąkliwość podłoża.
 • Nie zwiększa śliskości nawierzchni.
 • Zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity.
 • Zmienia kolor powierzchni – efekt mokrego kamienia.

Aplikacja

 1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

  2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

  3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

  4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

  5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. 

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża

Sposób zastosowania 

Impregnat HG–2 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

 1. Niezależnie od chłonności podłoża, aplikuje się go jednorazowo – nakładając jedną, grubszą warstwę, co daje impregnatowi czas na wniknięcie i związanie się z podłożem.
 2. Wykonanie :
 1. impregnat nanosić przy pomocy miękkiego wałka lub pędzla – nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę, 
 1. b) pozostałości naniesionego impregnatu należy po 60 minutach, usunąć miękką, chłonną tkaniną, 
 2. c) po wykonaniu powyższej czynności, nie należy wykonywać dodatkowych aplikacji impregnatu, 
 3. d) w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin, 
 4. e) po wykonaniu impregnacji, nie wolno przez okres 24 godzin, wchodzić na zaimpregnowaną powierzchnię, myć jej, stawiać na niej mebli oraz innych przedmiotów.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu, próby reakcji podłoża na preparat.

Uwagi i zalecenia

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem.

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

Chronić przed dziećmi.

HG-2 jest wieloskładnikowym preparatem na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3\

Opakowanie

 • 1l
 • 5l

Termin przydatności

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5℃ i <+30℃ w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0℃

Dane techniczne

 • Gęstość wyrobu: ok. 1,1 kg/dm³ 
 • Odczyn pH: ok. 7 
 • Zapach: charakterystyczny 
 • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny – dający efekt mokrego podłoża, transparentny 
 • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
 • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
 • Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
 • Odporność na alkalia – mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
 • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
 •  Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża , mierzone wg EN 13579 

 

Waga 1 kg
Czas schnięcia (h)

5-6

Deklarowana wydajność (m2/l)

5-11m2/1L

Funkcje

efekt mokrego kamienia, nie zwiększa śliskości nawierzchni, obniża nasiąkliwość podłoża, zwiększa odporność na zabrudzenia i wykwity

Kod producenta

7236-74518

Kolor producenta

mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny

Opakowanie

Inne

Pojemność(l/kg)

1l, 5l

Przeznaczenie

do granitu płomieniowanego

Sposób rozcieńczania

nie rozcieńczać

Zastosowanie

do wnętrz, na starych i nowych powierzchniach, na zewnątrz

Marka

CTS Chemistry

logo cts chemistry
logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.