HP-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych posadzek wykonanych z piaskowca.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału, szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych.
Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.