Przejdź do treści

Chemia Podchloryn Sodu 5L

101.00  z VAT

3 w magazynie

Podchloryn Sodu

Roztwór podchlorynu sodu zawiera 15% aktywnego chloru.

Podchloryn Sodowy zwany również chloranem (I) sodu lub solą sodową kwasu podchlorawego, powstaje poprzez nasycenie chlorem wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Produkt jest dostarczany na rynek wyłącznie w formie płynnej.

Podchloryn Sodowy wykazuje bardzo silne działanie biobójcze. Jego głównym zastosowaniem jest więc odkażanie basenów, dezynfekcja ujęć wody i jej uzdatnianie do spożycia. Produkt doskonale sprawdza się w produkcji farmaceutyków, a także jako składnik wyrobów chemii gospodarczej, np. wybielaczy, odtłuszczaczy, środków czyszczących. Podchloryn Sodowy wykorzystuje się także do dezynfekcji i odkażania instalacji przemysłowych.

Można dozować bezpośrednio z opakowania za pomocą pompy dozującej. Zapewnia łatwe i ekonomiczne chlorowanie.

Wzór chemiczny: NaOCl, Nr CAS: 7681-52-9, Nr indeksowy: 017-011-00-1, Nr WE (EINECS): 231-668-3

Zastosowanie:

 • mycie i dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością)
 • dezynfekcja i uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia i na cele gospodarcze (baseny, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, do zwalczania życia biologicznego w układach wody chłodniczej)
 • dezynfekcja instalacji przemysłowych, maszyn (m.in. sprzętu mleczarskiego)
 • wybielacz (m.in. w przemyśle papierniczym i włókienniczym)
 • dezynfekcja armatury sanitarnej, umywalek, muszli klozetowych, pisuarów oraz innych urządzeń sanitarnych
 • substancja odkażająca w różnych gałęziach przemysłu

Substancja przeznaczona wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Własności:

 • Substancja żrąca powodująca oparzenia
 • Nieorganiczny związek chemiczny jest niepalną, przeźroczystą cieczą o żółtej barwie i swoistym, drażniącym błony śluzowe zapachu. Reaguje z kwasami z wydzieleniem chloru
 • Gęstość: 1200-1300 kg/m3 w temp.20°C

 Wskazówki bezpieczeństwa:

 • przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
 • zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
 • w razie wypadku lub jeżeli się źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady Lekarza- jeżeli to możliwe pokaż etykietkę
 • nie mieszać z kwasami

Wskazówki zagrożenia:

 • w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
 • powoduje oparzenia.

Marka

Chemia

logo firmy remark

Od 1 września zmiana adresu!

zapraszamy na

Płowiecką 74

Z przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 września 2023 nasz punkt sprzedaży przenosi się na nowy adres: Płowiecka 74, Warszawa.